KBE/AI for Ships Construction

After about  60  years of  CAD  in shipbuilding,  we are currently entering the  3rd  generation of  CAD  software: The generation that leverages the power of  Artificial  Intelligence  (AI). This paper briefly explains the results of the Innovative approach and detailed technical feasibility performed by MasterShip on different cases.

Continue reading

Innovatie van de constructietekening?

Het bouwproces van schepen is er de afgelopen decennia heel anders uit komen te zien. Wat alle nieuwe ontwikkelingen van de laatste vijftig jaar echter wel overleefd heeft, is de 2D-constructietekening. Het wordt tijd dat we de functie van een constructietekening eens onder de loep nemen.

Continue reading

Bits & bites & boats

Koppeling CAD/CAM;
Vaak zijn de schepen en het maritieme
equipment in moderne tekensystemen ontwikkeld. Het kan veel voordeel opleveren
als de verkoop- en de planningsinformatie die uit CAD-modellen te halen is, direct
of via een interface in de ERP-software gebruikt kan worden.

Continue reading