Bits & bites & boats

Koppeling CAD/CAM;
Vaak zijn de schepen en het maritieme
equipment in moderne tekensystemen ontwikkeld. Het kan veel voordeel opleveren
als de verkoop- en de planningsinformatie die uit CAD-modellen te halen is, direct
of via een interface in de ERP-software gebruikt kan worden.

Continue reading