Press and Publications

PRESS INFORMATION: IF YOU REQUIRE MORE INFORMATION OR IMAGES IN A SPECIFIC FORMAT PLEASE CONTACT info@mastership.nl 

========================================================================================

SECTOR KIEST MARITIEME HOTSPOTS OM INTERNATIONAAL ZAKENDOEN TE VEREENVOUDIGEN

 

Kick-off Maritime Hotspots op 7 november, Willemswerf Rotterdam

Rotterdam, 19 oktober 2012

De Nederlandse maritieme sector selecteert de belangrijkste maritieme regio’s in de wereld.  Door de relaties met deze regio's te verdiepen wordt de markttoegang tot belangrijke hotspots vereenvoudigd, kan personeel makkelijker internationaal worden uitgewisseld en vinden nieuwe handelsactiviteiten plaats. Het officiële startsein van de Maritieme Hotspots wordt op 7 november 2012 gegeven door Frank Heemskerk, voorzitter kernteam Export en Promotie van Topsector Water. De Kick-off sessie wordt georganiseerd door de overkoepelende netwerkorganisatie voor de 12 maritieme sectoren in Nederland, Nederland Maritiem Land (NML), in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Maritime Hotspots zijn regio’s in de wereld met een hoge concentratie van maritieme industrie, scheepvaart, belangrijke zeehavens en goede achterland verbindingen. Voorbeelden zijn naast Nederland, Rio de Janeiro, St. Petersburg, Singapore en Shanghai. Door intensieve samenwerking met lokale bedrijven, kennisinstellingen en overheden kan Nederland haar positie en marktaandeel duurzaam versterken. De regio’s kunnen op hun beurt groeien door gebruik te maken van de Nederlandse kennis, expertise en innovatiekracht.  

250 vertegenwoordigers van bedrijven, overheid en kenniswereld bijeen om agenda te bepalen
Een brede vertegenwoordiging vanuit de Nederlandse maritieme cluster, waaronder Wagenborg Shipping, Vroon, Gusto MSC, Fugro, Boskalis, Van Oord, Keppel Verolme, IHC Offshore & Marine, Damen, een groot aantal maritieme toeleveranciers en kennisinstellingen, branches, Rabobank, het ministerie van IenM, is aanwezig om de internationale samenwerking naar een nieuw niveau te brengen.

Programma
Harold Linssen (Keppel Verolme), Arjan Klijnsoon (IHC Offshore & Marine), Albert Engelsman (Wagenborg) en Jaques Hoffmans (Mastership) nemen het voortouw en leiden verschillende regio’s in. De parallelle deelsessies per regio worden vervolgens begeleid door Rob Mars van M3 Management & Consultancy Pte Ltd (Singapore), Han Tiebout van Gusto Engineering (Rio de Janeiro), Steven Bouckaert van Boskalis (St. Petersburg), Tom Peter Blankestijn van Sea2Cradle (Shanghai) en Terry van Velzen van Imtech (vijfde hotspot). De nog onbekende vijfde Maritime Hotspot wordt tijdens de bijeenkomst bepaald. Via het invullen van het deelnameformulier is geïnventariseerd welke maritieme regio ook kan worden bestempeld als Maritime Hotspot.

Ga voor meer informatie en inschrijving naar www.maritimehotspots.nl   

========================================================================================

July 2012: MasterShip Software introduces Template Oriented Modeling TOM©

TOM© offers an easy method to create parts using predefined ship construction templates. Parts made with TOM© are updated when there are changes in the 3D lines plan or parameters.

3D construction models and 2D construction-, class– and workshop drawings can be created simultaneously, efficiently and faster.

TOM© allows creation of construction even when the exact location of the shell seams is not known. First create the part, and when the exact location is known simply add the necessary welding hole detail. This allows more accurate weight and COG estimates early in the process.

TOM© is implemented in both MasterShip’s modeling software and production software. This guarantees a standard work method and an easy link to the production phase. It is resulting in huge time savings and better process control.

We will present TOM© during the 25th SMM exhibition in Hamburg: Hall B6 Booth 623.

 

========================================================================================

 

July 2012: MasterShip Software introduces the Workshop Assistant

The MasterShip Workshop Assistant brings your 3D model into the workshop, making 2D workshop drawings obsolete.

After a 2-year innovation program MasterShip has developed a completely new software and hardware solution. The Workshop Assistant is a touch-screen table that brings the 3D ship model to the shop floor. 

                       

First tests by two shipyards gave great results. Building information was much easier to understand and provided welding, fitting and assembly information.

Engineering costs decreased as the expensive creation of production drawings was eliminated.

We are proud to announce that the Workshop Assistant participates in the Dutch Maritime Innovation Award 2012 Election.

Come and experience this shipbuilding innovation during SMM 2012!

 

========================================================================================

June 2012: SARC and MasterShip Software join forces – naturally!

We will be present together at the SMM 2012 exhibition in Hamburg in Hall B6 in Booth 623

In a competitive environment, closing existing gaps and eliminating overlaps in the shipbuilding process is getting increasingly important.

Now, SARC (design and stability software) and MasterShip (modeling and production software) closely cooperate.
This leads to a smooth workflow from concept design to construction modeling, production and loading evaluation.

     

                

 

“Together we made a huge step forward!! We are looking forward to meet you in our booth and inform you about all developments.”:  Herbert Koelman (SARC) and Jacques Hoffmans (MasterShip)