News Articles

26

 

Hoe halen we samen het beste uit onze internationale relaties?

Jacques Hoffmans, managing director MasterShip Software BV, introduceert de Maritime Hotspot Shanghai.

Titel: China Challenge 

Voor inzage in het volledige programma, klik hier.

Voor inzage in het NML Persbericht: klik hier.

 

Wie?
Nederland Maritiem Land (NML) nodigt maritieme bedrijven uit alle 12 deelsectoren (Binnenvaart, Havens, Marine, Maritieme dienstverlening, Maritieme kennisinstituten, Maritieme toeleveranciers, Offshore, Scheepsbouw, Visserij, Waterbouw, Watersport & Zeescheepvaart) uit om hun visie te tonen op versterking van onze internationale relaties.

Wat?
De business case ‘Maritime Hotspots’ is erop gericht de relatie tussen Nederland en belangrijke maritieme regio’s verder te verdiepen. Niet alleen voor wat betreft export en promotie, maar ook op de vlakken innovatie en human capital.

Waarom?
Door intensieve samenwerking met lokale bedrijven, kennisinstellingen en overheden kan Nederland haar positie en marktaandeel duurzaam versterken. De ‘Maritime Hotspots’ kunnen op hun beurt groeien door gebruik te maken van de Nederlandse kennis, expertise & innovatiekracht.

Waar?
Er zijn 4 ‘Maritime Hotspots’ geformuleerd: Singapore, St. Petersburg, Rio de Janeiro & Shanghai. De vijfde hotspot wordt bepaald tijdens de Kick-off Maritime Hotspots.

Wanneer?
7 November a.s., vanaf 13.00 uur op de Willemswerf in Rotterdam. Klik hier om direct aan te melden en start met gezamenlijk profileren en individueel profiteren!

Posted in: News
Actions: E-mail | Permalink |